Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή προγραμματισμό ραντεβού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

}

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 5 μ.μ.

v

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Καλέστε στο: (210) 99 27 898

Καλέστε μας τώρα για να σας δώσουμε προσφορά.

Επικοινωνία

Τι είναι η άδεια του ανελκυστήρα και γιατί να την εκδώσουμε;

Η άδεια καλής λειτουργίας που εκδίδεται μετά από έκδοση πιστοποιητικού από φορέα πιστοποίησης είναι απαραίτητη διαδικασία ώστε ο ανελκυστήρα σας να είναι νόμιμος και μην αντιμετωπίσετε κυρώσεις στο μέλλον.

Με την έκδοση πιστοποιητικού και την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο οικείο τμήμα του δήμου έχουμε ένα μηχάνημα ελεγμένο, πιστοποιημένο και νόμιμο.

Όλοι οι υπεύθυνοι συντηρητές με άδεια συνεργείου συντήρησης πρέπει να ενημερώνουν και να προτρέπουν τους ιδιοκτήτες/ διαχειριστές να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση στον ανελκυστήρα;

Βάσει νομοθεσίας, οι ανελκυστήρες που βρίσκονται σε λειτουργία σε κατοικίες και σε επαγγελματικούς χώρους πρέπει να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα και να διαθέτουν πιστοποίηση ασφαλείας. H συχνότητα της συντήρησης του ανελκυστήρα εξαρτάται από τη χρήση του και από το κτίριο.

Αν, για κάποιο λόγο, σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα του σπιτιού σας, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να πληρώνετε για τη συντήρησή του. Αν, όμως, παραμείνει εκτός λειτουργίας για πάνω από 3 μήνες, πριν αποφασίσετε να τον ξαναβάλετε σε λειτουργία, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε αυτόν έλεγχος και συντήρηση. Να σημειώσουμε εδώ ότι, αν διακόψετε τη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να το ανακοινώσετε στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση ανελκυστήρα και από ποιους γίνεται;

Η συντήρηση ανελκυστήρα, περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας, και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για να διασφαλιστεί η ασφαλής του λειτουργία, και να εντοπιστούν φθορές ή βλάβες. Περιλαμβάνει, επίσης, τις εργασίες που χρειάζονται για την επιδιόρθωση των βλαβών ή των απορρυθμίσεων καθώς και τη λίπανση και τον καθαρισμό των εξαρτημάτων,όπως ορίζεται από την κατασκευαστική εταιρεία. 

Οι εργασίες συντήρησης σε έναν ανελκυστήρα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από πιστοποιημένο και εξειδικευμένο συνεργείο.

 Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου πρέπει να φυλάει το φάκελο του ανελκυστήρα και το επίσημο βιβλίο της συντήρησής του, καθώς και τα αποδεικτικά φύλλα που του δίνει το συνεργείο συντήρησης, μετά το τέλος των εργασιών. 

Τί προβλέπεται για τους ανελκυστήρες Α.μ.Ε.Α;

Ανελκυστήρας προσώπων με προδιαγραφές για χρήση Α.μ.Ε.Α

Ο ανελκυστήρας αυτός έχει πολλές ομοιότητες με ένα απλό ασανσέρ μόνο που έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά στην κατασκευή, για την διευκόλυνση των Ατόμων με ιδιαιτερότητες στην κίνηση.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:

  • Σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1.05μ έως 1,30 μ και 0,40 μ από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και/ή την πυροσβεστική υπηρεσία.
  • Τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση
  • Η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ
  • Η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80 μ.
  • Ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40 μ. μήκος και 1,10 πλάτος
  • Όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική) οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ μήκος και 1,10 μ πλάτος

Οδηγία: η είσοδος στον ανελκυστήρα να βρίσκεται πάντα στην μικρή πλευρά 1,10 για να έχει αρκετό βάθος το τροχοκάθισμα.

Τι γίνεται σε περίπτωση εγκλωβισμού στον ανελκυστήρα;

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Όταν γίνει διακοπή ρεύματος  ο ανελκυστήρας σταματάει την κίνησή και ξεκινάει αυτόματα την κάθοδο στην στάθμη του αμέσως κατώτερου ορόφου με μικρή ταχύτητα. Ο αυτόματος απεγκλωβισμός ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και δεν λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης.  Στους μηχανικούς ανελκυστήρες ο αυτόματος απεγκλωβισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν υπάρχει ειδική διάταξη απεγκλωβισμού μέσω INVERTER ή διάταξη απεγκλωβιστικού. Ο απεγκλωβισμός πρέπει πάντα να πραγματοποιείται από  εξειδικευμένα άτομα όπως είναι  ο υπεύθυνος συντηρητής ή πλήρωμα της πυροσβεστικής

Τεχνοκατασκευαστική Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 133 – Ηλιούπολη
(210) 99 27 898